Phòng khách thông thoáng với cửa sổ

Cửa sổ phòng khách có rất nhiều kích cỡ, hình dạng và cách sử dụng khác nhau nhưng dù bạn lựa chọn chúng theo tiêu chí tiện lợi, thẩm mĩ hay an toàn thì cũng nên đảm bảo rằng chúng thích hợp với những bức tường nhà bạn. Sau đây là những thiết kế cửa sổ kính được sử dụng phổ biến nhất hiện nay.

77cdefa82dbc96743a363a4c86237614 Phòng khách thông thoáng với cửa sổ

3290d6dff88edefa120652787fb4c210 Phòng khách thông thoáng với cửa sổ

56143d11b783b34c9e35660ef6feb022 Phòng khách thông thoáng với cửa sổ

930315b3adb08434d210adc6a24eef9a Phòng khách thông thoáng với cửa sổ

d42b06b5cbd62b19a2431860fcd90a58 Phòng khách thông thoáng với cửa sổ

ddbe114c6dac37d4c7b26cb32cd50e88 Phòng khách thông thoáng với cửa sổ

e7fb444a9e600bb51117b16987780ba2 Phòng khách thông thoáng với cửa sổ

6d83ec6cdc0ba9c77e94d8a95167bc71 Phòng khách thông thoáng với cửa sổ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *